Mobiliteit in Hechtel-Eksel en Bree


Senioren vormen momenteel de grootste doelgroep van de buurtrestaurants, gevolgd door sociaal geïsoleerde groepen. Vaak kampen deze doelgroepen met mobiliteitsproblemen. Vanuit de gesprekken met de OCMW’s van Hechtel-Eksel en Bree blijkt dat er een tekort is aan vervoersmogelijkheden naar de buurtresto's. Er zijn te weinig vrijwilligers om de minder mobielen centrales te bemannen. Dit in combinatie met het beperkt openbaar vervoernetwerk in Noord-Limburg, motiveert ons om meer in te zetten op de optimalisatie van het vervoer.

We starten met een proefproject in de gemeenten Bree en Hechtel-Eksel, aangezien zij zich hebben geëngageerd voor samenwerking in dit project. Bij succes kan het project verder worden uitgerold naar de andere betrokken gemeenten Hamont-Achel, Overpelt en/of Neerpelt.


Om dit mogelijk te maken heeft de Biehal een samenwerking opgezet met de organisatie Mobiel 21 vzw. Ze hebben expertise op het vlak van vervoersarmoede, het uitwerken van vervoersalternatieven en methodieken en het opzetten van samenwerking met vrijwilligers. Door deze samenwerking hopen we een breder vrijwilligersnetwerk te kunnen uitbouwen in Hechtel-Eksel en Bree en om het aanbod van alternatief vervoer te versterken.

Hiervoor zullen er eerst verschillende interviews en vragenlijsten worden afgenomen bij de deelnemers en niet-deelnemers aan de buurtresto's in Hechtel-Eksel en Bree. Daaruit zullen we samen conclusies nemen over hoe het vervoer naar deze buurtresto's kan worden verbeterd. Dit zal verder worden uitgewerkt in de komende jaren van het project.

 

Bij iedere buurtresto-pagina vind je ook een korte vragenlijst terug. Deze mag je invullen als je moeilijkheden hebt om op een buurtresto te geraken. De Biehal zoekt dan voor jou een oplossing om toch naar het buurtresto van je keuze te kunnen gaan!

Als je een plekje over hebt in je auto, mag je dat ook steeds aan ons laten weten. Zo kunnen we misschien samen andere mensen helpen om op het buurtresto te geraken.

 

Auto