Over het project "Iedereen aan tafel"

 

Algemene beschrijving

Het project "Iedereen aan tafel" van vzw de Biehal kadert in het subsidie-programma LEADER Kempen en Maasland. Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en loopt in de periode 2018-2020. Het projectgebied wordt gevormd door de gemeenten Hechtel-Eksel, Hamont-Achel, Bree, Overpelt en Neerpelt.

Het doel van het project is om door conceptuitbreiding grotere en meer diverse groepen te betrekken bij de buurtrestaurants in de plattelandsgemeenten van het LEADER-gebied.

We zullen de volgende vier doelstellingen nastreven:

  • Verbetering van de mobiliteit in kleine dorpskernen om deelname aan buurtrestaurants te vergemakkelijken;
  • Verhoging van de beleving en drempelverlaging van buurtrestaurants door samenwerking met naburige scholen;
  • Trachten bereiken van sociaal geïsoleerde groepen en gezinnen bij buurtrestaurants;
  • Aanpassen van de communicatiestrategie: Lanceren van buurtrestaurant-webapp
     

Waarom dit project?

Al enkele jaren worden er succesvolle buurtrestaurants georganiseerd in de plattelandsgemeenten Bree, Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt, en sinds kort Hamont-Achel, waar iedereen welkom is voor een gezonde en betaalbare maaltijd. Op die manier creëren we ontmoeting tussen diverse groepen uit de samenleving, kunnen we informeren en sensibiliseren en verlagen we de drempel naar hulp- en dienstverlening. Ondanks de mooie opkomst in vele buurtrestaurants merkt de Biehal dat er nog veel potentieel blijft liggen.

Door in te zetten op nieuwe samenwerkingsverbanden, een verbetering van de mobiliteit en een aangepaste communicatiestrategie geloven we er sterk in dat we meer doelgroepen, waaronder gezinnen en kinderen, kunnen bereiken en drempelverlagend kunnen werken. Hierdoor is er ook een stevigere verankering in de lokale gemeenschappen mogelijk. Op deze manier willen we voor een hefboomeffect zorgen.

Via vier hefbomen willen we grotere verankering bekomen in de lokale gemeenschap: verbeteren van de mobiliteit, verhogen van de beleving, uitbreiding van de doelgroep en een verbeterde communicatie. Dit project is een stimulans om onze buurtrestaurants verder uit te breiden naar andere LEADER-gemeenten.


Meer weten?

Voor meer informatie over de precieze invulling van het project of voor een mogelijke samenwerking in het kader van het project, kan je contact opnemen met Marie Knevels, projectmedewerker bij vzw de Biehal. Dat kan via 011/79.03.90 of marie.knevels@debiehal.be.